SJL, a.s – centrála Praha

IČ: 28172531, DIČ: CZ 28172531

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
CZK Číslo účtu: 1978265359/0800
EUR Číslo účtu: 3141212/0800
IBAN CZ : CZ2208000000001978265359 / SWIFT GIBA CZ PX
IBAN EUR : CZ6308000000000003141212 / SWIFT GIBA CZ PX

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B., vložka 12503 dne 22.10.2007

Email

info@sjl.cz

Telefon

+420 281 863 651

Adresa

Spojenců 71/1400, 190 00 Praha 9 – Horní Počernice

SJL, a.s –  Slovensko

IČ: 45 600 945, DIČ: SK 4020237870

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
CZK Číslo účtu: 1978265359/0800
EUR Číslo účtu: 3141212/0800
IBAN CZ: CZ2208000000001978265359 / SWIFT GIBA CZ PX
IBAN EUR : CZ6308000000000003141212 / SWIFT GIBA CZ PX

 

Email

info@sjl.sk

Telefon

+421 915 436 732

Adresa

Južná Trieda 125, 040 01 Košice